Peamiselt tegeles Klaudios Ptolemaios geotsentrilise maailmaruumi süsteemi teooriaga, mis hiljem on tuntuks saanud Ptolemaiose süsteemina. Kirjutas ka hilisemal ajal väga tuntud matemaatikaraamatu Matemaatiline Süntaks, ehk Almagest.

Ptolemaios teadis, et maakera on ümmargune. Tema tehtud kaardid olid ka aluseks kogu geograafiale kuni Kolumbuse ajani.

Viidatud maailmakaart on 1482 aastal tehtud koopia algsest Ptolemaiose kaardist. Sellel kaardil on olemas India (mida Kolumbus otsima läks) ja Hiina. Kui eeldada, et Kolumbus oli nimetatud kaardiga tuttav, siis ei läinud ta „Lääne-Indiaid“ sugugi väga ehku peale otsima.