“Eesti politsei, kes tegeleb BSA abil aktiivselt piraatlusevastase võitlusega, ei paista ise just aususe esirinnas olevat. Kui uskuda seda dokumenti, siis selgub, et politseil on ligi 400 piraatkoopiat Microsoft Office programmist ja ligi 1000 piraat koopiat operatsioonisüsteemist WinNT ja veel muud tarkvara kokku ligi 2,5 miljoni krooni eest,” kirjutab veebilehekülg minut.ee viitega politseiameti poolt siseministeeriumile esitatud taotlusele.

Taotluse põhjuseks on laiatarbetarkvara legaliseerimine politseiasutustes. Lõpptulemustena loodetakse näha litsentseerimata tarkvara osakaalu vähenemist alla 10 protsendile.

Dokumenti on levitanud IT-spetsialist Tõnu Samuel, keda süüdistatakse Eesti Telefonile kuuluva portaali hot.ee häkkimises.

Põhjus, miks politsei käsutuses olevates arvutites osa litsentse puudub, on rahanappus, ütles politseiameti pressibüroo juhataja kt Indrek Raudjalg.

“Nagu ka käesolevast dokumendist (politseiameti taotlus siseministeeriumile infotehnoloogiaalaste arendusprojektide finantseerimiseks — toim.) näha, taotleb politsei raha tarkvaralitsentside soetamiseks. Siiani on just riigi rahanappus olnud põhjuseks, miks osa litsentse puudub. Politseid rahastatakse ju teadupärast riigi eelarvest,” sõnas Raudjalg.

“Tegu pole mitte niivõrd politsei, kui Eesti riigi probleemiga,” tähendas Raudjalg.

Politseiamet taotleb ligi 2,6 miljonit krooni tarkvaralitsentside ostmiseks.