Visser intervjueeris 31 meest vanuses 18-21 eluaastat ning jõudis järeldusele, et mehed kompenseerivad ühte tüüpi maskuliinse käitumisega oma võimetust mõnes teises käitumistüübis, vahendab PM Online LiveScience’i uudist.

Teadlase kinnitusel võib kompenseeriv käitumine viia antisotsiaalse käitumiseni ehk soosib näiteks mäluauku joomist, vägivalda ja narkootikumide kasutamist.

Visseri sõnul tuleks noori mehi julgustada leidma endale mõni meestele sobiv ala nagu näiteks jalgpall, et vähendada sotsiaalsest survest tingitud ebatervislikku käitumist.