Kiusamine ehk bullying on süstemaatiline ja korduv agressiivne käitumine, mille eesmärk on kahjustada, alandada või hirmutada teist inimest. Seda võib esineda mitmesugustes vormides ja kontekstides, sealhulgas koolis, töökohal, veebikeskkonnas ja muudes sotsiaalsetes olukordades.

Millised kiusamise vormid on olemas?