5000 osalejaga uuring leidis aset kolmes paigas Ugandas ja 25 asukohas Lõuna-Aafrikas, et testida lenakapaviiri ja kahe teise ravimi efektiivsust.

Lenakapaviir mõjutab HIV kapsiidi ehk valgulist katet, mis kaitseb HI-viiruse geneetilist materjali ja replikatsiooniks vajalikke ensüüme. Seda manustatakse naha alla üks kord kuue kuu jooksul.

Randomiseeritud kontrollitud uuringus testiti mitut asjaolu.

Esiteks kontrolliti, kas lenakapaviiri süstid kuue kuu tagant on ohutud ning kas need pakuvad naistele vanuses 16-25 paremat kaitset kui tenofoviir F/TDF - kokkupuute-eelne profülaktika (PrEP), mis on olnud laialdaselt kasutuses juba üle kümne aasta.

Ühtlasi katsetati, kas emtritsitabiin/tenofoviiralafenamiid F/TAF - uuem igapäevaselt võetav tablett - on sama tõhus kui tenofoviir. Uuel tabletil on paremad farmakokineetilised omadused võrreldes tenofoviiriga. F/TAF on väiksem tablett ning on kasutuses meeste ja transsooliste naiste seas kõrgema sissetulekuga riikides.

Uuringus määrati noortele naistele randomiseeritult ühte kolmest ravimist topeltpimedal meetodil. See tähendab, et ei osalejad ega uurijad ei teadnud, milliseid ravimeid kellelegi anti, enne kui uuring läbi sai.

Randomiseeritud faasis ei nakatunud ükski 2134-st lenakapaviiri saanud naistest HI-viirusega. See tähendab, et selle efektiivsus oli 100%.

Võrdluseks nakatus 1,5% naistest, kes sai tenofoviiri, ning 1,8% naistest, kes said F/TAF ravimit, HI-viirusesse.

Hiljuti toimunud sõltumatu andmete ohutuse järelevalve komitee läbivaatuse tulemused viisid soovituse juurde, et uuringu pime etapp tuleks lõpetada ja kõigile osalejatele tuleks pakkuda PrEPi valikut.

See nõukogu on sõltumatu ekspertide komitee, mis moodustatakse kliinilise uuringu alguses. Nad näevad pimendamata andmeid kindlaksmääratud aegadel uuringu jooksul, et jälgida uuringu kulgu ja ohutust. Nad tagavad, et uuringut ei jätkata, kui ühes harus on kahju või selge kasu võrreldes teiste harudega.

See läbimurre annab suurt lootust, et on olemas tõestatud ja väga tõhus ennetusvahend, et kaitsta inimesi HIVi eest.

Eelmisel aastal tuvastati maailmas 1,3 miljonit uut HIV-nakkuse juhtumit. Kuigi see on vähem kui 2010. aasta 2 miljonit nakatumist, on selge, et sellise tempo juures ei saavuta me UNAIDSi poolt 2025. aastaks seatud HIVi uute nakatumiste eesmärki (vähem kui 500 000 maailmas) ega eesmärki vabaneda AIDSist 2030. aastaks.

Eestis tuvastati eelmisel aastal 183 uut HIV nakkusjuhtumit. WHO hinnangul võib Eestis halvemate prognooside kohaselt jääda ligi 40% HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata. Ühtlasi ei ole viimastel aastatel riigis esinenud olulist vähenemist uute juhtude arvus.

Eestis on PrEP ravimitena saadaval kaks tabletina manustatavat ravimit: tenofoviir TDF ning emtritsitabiin FTC. PrEP on mõeldud inimestele, kellel on oluline risk HIVsse nakatuda, näiteks meestega seksivatele meestele, kelle on palju juhupartnereid.

Kuid PrEP ei ole ainus ennetusvahend. PrEPi tuleks pakkuda koos HIVi enesetestimise, kondoomide kättesaadavuse, sugulisel teel levivate nakkuste sõeluuringu ja raviga ning rasestumisvastaste vahendite kättesaadavusega fertiilsetele naistele.