Ajakirjas Journal of Environmental Psychology avaldatud uuringus leiti, et ruumi disain mõjutab õpilaste võimet ülesandeid täita.

Meeskond analüüsis 15 400 üliõpilase andmeid ajavahemikul 2011-2019 Austraalia ülikooli kolmes ülikoolilinnakus, võrreldes üliõpilaste eksamitulemusi selle ruumi lae kõrgusega, kus nad eksamit tegid.

Pärast individuaalsete erinevuste ja üliõpilaste varasemate õpitulemuste arvesse võtmist leidsid nad, et üliõpilased said oodatust madalamaid tulemusi, kui nad sooritasid eksameid kõrgema laega ruumides.

Uurijad võtsid arvesse üliõpilaste vanust, sugu, eksami sooritamise aega ja seda, kas neil oli varasem eksamikogemus uuritud kursustel.

Lõuna-Austraalia ülikooli teadlase Isabella Boweri sõnul on raske kindlaks teha, kas see on tingitud ruumi enda mõõtmetest või sellistest teguritest nagu üliõpilaste tihedus või halb isolatsioon, mis omakorda põhjustavad temperatuuri ja õhukvaliteedi kõikumist - kõik need tegurid võivad mõjutada aju ja keha.

„Need ruumid on sageli kavandatud muudeks eesmärkideks kui eksamiteks, näiteks spordiks, näitusteks, üritusteks ja etendusteks,“ selgitas Bower.

„Oluline on see, et suured ja kõrgete lagedega ruumid näivad olevat õpilastele ebasoodsad ning me peame mõistma, millised ajumehhanismid on mängus ja kas see mõjutab kõiki õpilasi samal määral.“

„Austraalias kasutavad paljud ülikoolid ja koolid eksamite korraldamiseks suuri siseruume, et lihtsustada logistikat ja kulusid. On väga oluline tunnistada füüsilise keskkonna võimalikku mõju üliõpilaste tulemuslikkusele ja teha vajalikke kohandusi, et tagada kõigile üliõpilastele võrdsed võimalused edu saavutamiseks,“ ütles Deakini ülikooli hariduspsühholoogia uurija dotsent Jaclyn Broadbent.