HeBA kliiniku projekt viiakse ellu koostöös äri- ja tarkvaraettevõttega Net Group, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi ja Katriito kliinikuga.

„Projekti tulemusena valmib mobiilse rakenduse prototüüp, mis toetab kasutajate vaimset heaolu ning aitab tuvastada ja tegeleda vaimse tervise muredega enne psühholoogi sekkumist,“ rääkis HeBA kliiniku arendusjuht ja projekti eestvedaja Ain Aaviksoo.

Hoolimata suurtest investeeringutest vaimse tervise teenustesse ja sellega seotud digilahendustesse on kehv vaimne tervis Aaviksoo sõnul probleemiks üha suuremale hulgale inimestele. „WHO andmetel on meeleolu- ja ärevusehäirete kulud ELis ligikaudu 170 miljardit eurot aastas ja need on ka peamine töövõimetuse põhjus, põhjustades kuni 50% kroonilistest haiguslehtedest,“ viitas Aaviksoo.

Ta lisas, et vaimse tervise probleeme ennetada aitavate tööriistade leidmine on vajalik, kuna psühholoogilise abi teenused on kallid ning psühhiaatreid ja psühholooge ei jagu veerandile elanikkonnast.

Meeleolu- ja ärevusehäired on peamine töövõimetuse põhjus, põhjustades kuni 50% kroonilistest haiguslehtedest.

Ain Aaviksoo

Katriito kliiniku tegevjuht Anna Helena Ursula Malkovskaja täiendas, et vaimse tervise püramiidi esmatasandi sekkumised aitavad inimesel end ise aidata ning võivad seeläbi vähendada meditsiinisektori töökoormust.

Loodav mobiilne lahendus analüüsib inimese nõusolekul tema erinevatest andmepunktidest, näiteks telefonist, kogutud sensoorseid ja kontekstis andmeid, millest otsitakse tehisintellekti abiga mustreid. „Analüüsi toel pakub äpp koos virtuaalse juhendajaga isikustatud soovitusi vaimse tervisega tegelemiseks ja enesearenguprogramme, toetades kasutajat uute, vaimset heaolu hoidvate käitumisharjumuste kujundamisel,“ rääkis Aaviksoo. Seejuures jäävad kasutajate andmed privaatseks ja kaitstuks.

Projekti unikaalsus lasubki Aaviksoo sõnul värskemate teadustööde kombineerimisel indiviidi-põhiste mudelitega, mis on rikkalikel andmestikel treenitud ja tõendatud. Selline personaalmeditsiini põhimõtetest lähtuv lähenemine aitab ennustada kasutaja heaolu ning selle toetamiseks tarvilikke tegevussuundi.

„Selleks luuakse projekti käigus koostöös Tartu Ülikooli teadlastega uus koostööplatvorm Vaimse Tervise Varamu, mis aitab koguda ja hallata suuremahulisi vaimse tervise andmestikke tehisintellektil põhinevaks teadus- ja arendustööks ettevõtete ja ülikoolide vahel nii Eestis kui maailmas,“ rääkis Aaviksoo.

Projekti käigus luuakse koostöös Tartu Ülikooli teadlastega uus koostööplatvorm Vaimse Tervise Varamu.

Ain Aaviksoo

„Tartu Ülikooli teadlaste roll on pakkuda rakenduse väljatöötamiseks sisendit ja hinnata selleks kasutatavat metodoloogiat. Samuti on meie ülesanne hinnata loodavaid tulemusi ja teha teadusarendus avalikkusele kättesaadavaks,“ lisas psühholoogia instituudi professor René Mõttus.

Ta rõhutas, et mitmed Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadlased on maailmas silmapaistvad vaimse heaolu ja enesetunde uurijad ning juhivad hiljuti alustanud Eesti heaoluteaduste tippkeskust.

Senised vaimse tervise digilahendused on uudse rakenduse arendaja, äri- ja tarkvaraettevõtte Net Groupi digitaalse tervise valdkonnajuhi Margus Kaldma sõnul väheefektiivsed, sest vajaka on laiaulatuslikest vaimse tervise andmeid sisaldavatest andmevaramutest. Lisaks on puudus ka nendele toetuvatest tehisaru põhistest andmetega treenitud tehnoloogilistest lahendustest.

Kaldma lisas, et Net Group suudab tänu oma kompetentsile ja arvestatavale kogemusele digitervise valdkonnas inimeste heaolu vaimse tervise rakenduse väljaarendamisega parandada. „Mõistame tervishoiuvaldkonna komplekssust ja nüansirikkust ning tunneme skaleeritava ärimudeli loomise üksikasju, seega suudame valdkondade vahel sünergiat luua ja erinevad maailmad kokku tuua,“ kinnitas Kaldma.