Arheoloogid väidavad, et kümned raudneedid, mis on Norras põllumehe põllul laiali pillutatud, võivad olla osa laevamatusest. 2015. aastal leidis detektorist Kagu-Norras Jarlsbergi talu maid uurides kolm neeti. Pärast seda, kui ta leiust võimudele teatas, läks põllule metallituvastusseadmetega varustatud arheoloogide meeskond ja leidis veel seitse neeti, vahendab Sciencenorway.

Nüüd, peaaegu üheksa aastat hiljem, on arheoloogid kätte saanud kokku 70 neeti. Neetide suuruse järgi otsustades oletavad teadlased, et need hoidsid koos umbes 2,5 meetri pikkuseid laudu, mis viitab sellele, et tegemist on laevamatusepaigaga.

„Leidsime erinevas suuruses neete, millest pikemad on nii suured, et need pidid pärinema suurelt laevalt,“ rääkis väljakaevamiste juht Christian Löhsen Rødsrud, Norras Oslo ülikooli kultuuriloo muuseumi konsultant. „Suuremad laevad on võrreldavad teiste laevamatustega, mille leiti Gokstadist ja Osebergist, kahest teisest Norras leitud laevamatusepaigast.“

Rødsrudi hinnangul jäi laeva pikkus vahemikku 15–23 meetrit. Teadlased ei suuda aga kindlaks teha laeva ehitusaega, sest pole säilinud orgaanilist ainet, mida nad saaksid radiosüsiniku abiga dateerida. „Oleme pinnase ülemist kihti kontrollinud, kuid pole veel midagi leidnud,“ ütles Rødsrud. „Ma arvan, et see on siiski kuskil 750–1000 pKr.“

Lisaks neetidele avastasid arheoloogid kaks hobuserauda. Teadlased ei ole üllatunud, kui leiavad sellelt paigalt hobustega seotud riistu, arvestades, et viikingiaegsete laevamatuste puhul oli tavaline, et laeva kõrvale maeti veel ka hobuseid.

Norras on teada umbes 15 laevamatust. Kuigi puudub selge üksmeel selle kohta, miks viikingid laevu matsid, võisid nad uskuda, et laevu saab edasi kasutada hauataguses elus.

Rødsrud ütles, et on veel vara öelda, kellele laev kuulus, kuid mõned tõendid viitasid konungile. „Laev võis kuuluda Vestfoldi konungile Bjørn Farmannile,“ oletas Rødsrud. Aastatel 1917–1918 uuris Norra arheoloog Brögger põllu lähedal asuvat küngast ja pani sellele nimeks Farmanni küngas. Ta oli veendunud, et sinna on maetud laev, kuid väljakaevamise käigus leidis ta vaid labidaid ning tööriistu.