Kooskõlastusringile saadetud seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohaselt kehtestataks alates 2025. aastast regulaatortasu 0,2 protsenti sideteenuste käibest ettevõttele, mille sideteenuste aastane käive on vähemalt 500 000 eurot.

Niisuguseid sideettevõtjaid on Eestis umbes 20, kelle panus oleks kokku umbes 900 000 eurot.