Väheliikuva eluviisiga ja kohvi joovatel inimestel on 24% väiksem suremusrisk võrreldes nendega, kes istuvad üle kuue tunni ja ei joo kohvi. Sellest teatab Washington Post.

Teadlaste leiud avaldati hiljuti teadusajakirjas BMC Public Health. WP palvel arvutati välja tulemused, mida algses artiklis ei olnud. Need kalkulatsioonid tegi Soochowi ülikooli rahvatervise kooli meditsiinikolledži teadlane Huimin Zhou.

Teadlased selgitasid artiklis, et kohvi mittejoojatel, kes istuvad päevas kuus tundi või rohkem, on 58% suurem tõenäosus surra mis tahes põhjustel kui neil, kes istuvad vähem kui kuus tundi päevas. Ja see viitab nii istuva eluviiside riskidele kui ka kohvi joomise eelistele. WP-s ilmunud analüüsis kirjutas Zhou, et see võrdlus valiti, kuna hõlmas kahte kõige riskantsemat ja kahte kõige vähem riskantsemat käitumist.

Uuringus kasutati 10 639 inimese andmeid, mis koguti aastatel 2007–2018 riikliku tervisestatistika keskuse poolt läbi viidud riikliku tervise- ja toitumisuuringu (NHANES) raames. Teadlased leidsid, et rohkem kui kaheksa tundi päevas istumine oli seotud 46% suurema suremuse riskiga kõigist põhjustest ja 79% suurema suremuse riskiga südame-veresoonkonna haigustesse, võrreldes nendega, kes istuvad vähem kui neli tundi päevas.

Oma kokkuvõttes märkisid teadlased, et „kohv on keeruline ühend, on selle uurimiseks vaja täiendavaid uuringuid“.