Tuumaenergia ei tähenda ainult tohutuid tuumaelektrijaamu, vaid ka väikeseid patareisid. California ettevõte Infinity Power teatas, et on välja töötanud väga võimsa ja vastupidava tuumapatarei, mis kestab sada aastat. Sellest kirjutab World Nuclear News.

Märgitakse, et tuumapatarei töötati välja USA kaitseministeeriumi toel ja selle üldine efektiivsus on üle 60%.

Tuumapatareid – tuntud ka kui radioisotoopide akud – töötavad põhimõttel, et tuumaisotoopide lagunemisel tekkiv energia vabastatakse ja muudetakse pooljuhtmuundurite abil elektrienergiaks. Infinity Power on teatanud, et patarei kasutab uut tüüpi elektrokeemilist energiamuundust.

Ettevõte väidab, et seade suudab pakkuda kümneid millivatte võimsust rohkem kui sajaks aastaks. Samal ajal kinnitab Infinity Power, et see tehnoloogia on skaleeritav, st seda elektritootmise meetodit saab kasutada väga erinevatel võimsustel – nanovattidest kilovattideni või enamgi.

„Kõrge efektiivsuse tõttu vajab see vähem radioisotoope, et genereerida sama palju energiat kui teised konversiooniprotsessid. Lisaks pakub see võrreldes varasemate meetoditega, mis võimaldavad vaid piiratud valikut, oluliselt laiemat valikut,“ seisis ettevõtte avalduses.

Ettevõte on kindel, et nende arendus leiab kiiresti laialdast rakendust meditsiiniseadmetes, süvamere- või kosmoselaevades, kaugetes ja eraldatud piirkondades asuvate seadmete toiteks jne.