„Leiame, et nii kriitilise tähtsusega sektoris ei peaks olema poliitilise populismile ja ametkondlikule rumalusele ruumi.“

„Me ei ole nõus ega luba ühelgi juhul oma sektorit pisendada ega rohelobistide rõõmuks tasalülitada.“