Ülekanne algab kell 19 ja lõpeb orienteeruvalt kell 22 ning selle käigus saab teada, mis etapis e-häälte lugemine on.

E-häälte lugemisel toimub esmalt andmete terviklikuse kontroll, mille käigus veendutakse, et andmed on loetavad, töödeldavad ja korrektselt vormistatud. Seejärel toimub korduvhäälte (kui valija on mitu korda e-hääletanud) ja topelthäälte (kui valija on lisaks e-hääle andmisele ka jaoskonnas hääletanud) eemaldamine ning häälte anonümiseerimine ja krüptograafiline segamine.

Orienteeruvalt kell 21 algab häälte avamine ja lugemine.

Veebiülekannet vaata selles aknas:

Riigi valimisteenistuse nõuniku Indrek Leesi sõnul jõudsid viimased e-hääled „e-valimiskasti“ eile kell 20.15 ja asus see kast Riigi Infosüsteemi Ametis. Täna jõudis kast sealt politseieskordi saatel Toompeale Riigikogu hoone konverentsisaali. Kogu e-hääletamise protsessi jälgis audiitorbüroo FocusIT.

Täna kella 19.30 paiku e-valimiskasti avamisel selgus, et selles on 157 487 e-häält, nende hulgas korduvad e-hääled ja testhääled. Testhääli neist oli 12 ja ligi 4000 kordushääled. 13 e-häält olid sellised, kus allkiri oli vigane kehva internetiühenduse tõttu ja need inimesed said veateate palvega uuesti hääletada - kõik 13 seda ka tegid.

Üks e-hääl oli antud endatehtud rakendusega

Kvalifitseerimiseks sobivaid hääli oli 153 847, ühe hääle vorming aga ei klappinud.