Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre ütles, et kõige rohkem asustati siiga, aga nende puhul oli tegu alles vastsetega.

„Pärnu jõkke viisime 50 000 poolsiirdesiia vastset. Kui Pärnu lahes elab ka meres kudev siiavorm, siis poolsiirdesiig läheb kudemiseks Pärnu jõkke ja marja kalakasvatuseks kogume me just sealsetelt siigadelt,“ selgitas Saadre.