Põhjuseks raudteealuse kergliiklustunneli rajamine Ristiku ja Tehnika tänava vahele.