Fortele laekunud info kohaselt on raie hetkel toimumas Pikaveres, täpsemalt selles asukohas:

Raie avastanud ja allolevasse videosse võtnud Marju Kees ütles Fortele, et raie toimub praegu 28. mail, mil hea tava kohasel peaks nii riigimetsas kui erametsas toimuma pesitsusrahu.

„Kõrval on kuulda ohualdist rukkirääku ja kõrvalpõllul on nähtud lendamas konnakotkaid,“ sõnas ta. „Metsamajandustetgevus on arusaadav, kuid põhimõttekindlalt tuleks väikeses Eestis lugu pidada metsaelukatest, kes hetkel oma järelkasvu eest hoolitsevad.“

Tema video: