Taotletava uuringuruumi teenindusala koordinaatide järgne tegelik pindala on 16,20 hektarit. Uuringuala ise asub katastriüksustel Kliko, tunnusega 72701:001:0289

Taotletava uuringuruumi teenindusalast 18,5 m kaugusel põhjas asuvad Harku lubjakivimaardla ja Harku II karjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa.

Taotletava uuringuruumi teenindusala piirneb lõunas kulgeva riigitee Tallinn-Paldiski tee ja idas kulgeva Tähetorni ühendustee kaitsevöönditega.

Rail Balticu raudtee kavandatav trassikoridor asub taotletava uuringuruumi teenindusalast ligi 11 km kaugusel kagu suunas.

Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub suures ulatuses Keskkonnaametis menetluses oleva taotletava Harku VIII uuringuruumi (taotlejaks Olerexi omanikele kuuluv Marina Minerals OÜ) teenindusalaga.

Harku karjääri eelmisest laiendusplaanist oleme kirjutanud siin.