Palju kära põhjustanud juhtum toimus ööl vastu 23. maid, kui Venemaa piirivalve eemaldas Narva jõelt 24 poid, mis tähistasid laevateed. Eesti piirivalve teatel tegutses Venemaa piirivalve Eesti vetes, kuid Eesti korrakaitsejõud otsustasid sündmust lihtsalt pealt vaadata ja mitte mingil viisil kohe sekkuda.

Eesti pool on andnud teada ka sellest, et poide eemaldamise juhtumile eelnesid teatud laadi pooltevahelised läbirääkimised. Forte uuris politseilt, mis vormis see oli ehk kuidas Venemaa oma mittenõustumisest täpselt teada andis: kes ja kellele ning millal ja mis vormis?