Katre Sakala keskendus oma doktoritöös kahele antisotsiaalse käitumise ehk ühiskonna normidest kõrvale kalduvale tunnusele. Need tunnused olid ta valinud kriminaalset laadi: esiteks käitumine, mis tõi kaasa politsei sekkumise, ja teiseks uimastite tarvitamine.

Katre Sakala keskendus oma töös monoamiinide oksüdaasi ehk MAO seosele sellisele antisotsiaalsele käitumisele. Monoamiinide oksüdaas on ensüüm, mis aitab lagundada näiteks serotoniini ja dopamiini, mõjutades nii ka inimeste meeleolu ja käitumist.