Kolmapäeval ajakirjas British Journal of Surgery avaldatud uusimad tõendid näitavad, et kirurgiliste meeskondade puhul, kus on rohkem naisi, esineb patsientidel vähem tüsistusi kui meeste poolt juhitud meeskondade puhul.

Uuringus võrreldi Kanada haiglaid, kus naiskirurgid ja -anestesioloogid moodustasid üle 35% kirurgilistest meeskondadest, haiglatega, kus naisarstide osakaal oli väiksem. Suurem sooline mitmekesisus oli seotud 3% väiksema tõenäosusega, et patsientidel tekivad kolme kuu jooksul pärast suurt, mitte-kiireloomulist operatsiooni tõsised tervisekomplikatsioonid.