„Avastasime järelevalve töö käigus, et Rail Baltica trass oli Harjumaal Saku vallas raadatud, ära unustades asjaolu, et antud lõigu keskkonnamõju hindamine oli ette näinud leevendusmeetme - kuklaste pesad on vaja enne raadamist alalt spetsialisti juhendamisel teisaldada,“ rääkis Fortele probleemi avastanud keskkonnaühenduse Eesti Metsa Abiks juht Helena Eenok.

Rail Baltica trass läheb nii läbi kaitsealuste liikide elupaikade kui läbi Natura elupaikade ning selle ehitamise negatiivne mõju loodusele on märkimisväärne. Sel põhjusel on näiteks leitud uusi elupaiku metsistele ning ka nende puhul oleme kirjutanud, et RMK jõudis osad neist asenduselupaikadest hävitada enne, kui asi ametlikult ära kinnitatud.