„Avalikku ruumi pannakse üles üha enam avalikule võimule kuuluvaid kaameraid. Võib kahelda, kas kõigil juhtudel on järgitud seaduses sätestatud tingimusi,“ seisab õiguskantsleri kirjas mitmetele ministeeriumitele ja riigiametitele.

Madise viitab konkreetsemalt korrakaitseseaduse sätetele, mis räägivad sellest, et korrakaitseorganid võivad kasutada pilte edastavaid ja seda salvestavaid kaameraid kasutada üksnes väga konkreetse ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.