Vanematel patsientidel on suurem võimalus ellu jääda, kui nende raviarst on naine. Selle suundumuse tuvastasid Ameerika meditsiiniteadlased. Tulemused avaldati ajakirjas Annals of Internal Medicine.

Uuringu autorid analüüsisid juhuslikku valimit patsientidest, kes kasutasid Ameerika pensionäride tervisekindlustussüsteemi Medicare. Kokku uuriti aastatel 2016–2019 haiglasse sattunud 318 000 naise ja mehe haiguslugu.

Uuring näitas, et ellujäämisvõimalused sõltuvad nii patsiendi kui ka raviarsti soost. Märgitakse, et ligikaudu 31% sattusid naisarstid.

Tulemused näitasid, et esimesel kuul pärast haiglaravi suri veidi üle 8% naispatsientidest: 8,15%, kui raviarst on naine ja 8,38%, kui arst on mees. Erinevus on 0,23%. Meespatsientidel on keskmine suremus märgatavalt kõrgem – esimesel kuul üle 10%. Kuid ka siin oli korrelatsioon arsti sooga: naisarstide puhul suri esimesel kuul keskmiselt 10,15% meespatsientidest ja meesarstide puhul keskmiselt 10,23%. Erinevus on 0,08%.

Kuigi erinevus tundub väike, leidsid uuringu autorid, et see on statistiliselt oluline. „Tulemused näitavad, et nais- ja meestearstid praktiseerivad meditsiini erinevalt. Need erinevused on piisavalt olulised, et mõjutada patsientide tervisenäitajaid,“ kommenteeris üks uuringute autoritest Yusuke Tsugawa.

Autorid märgivad, et järgmised uuringud peaksid avama vahetud põhjused, miks patsientide suremus raviarsti soost olenevalt erineb ja miks on erinevus naispatsientide puhul kolm korda suurem kui meespatsientide puhul.