Näiteks 55%-l vastanutest kehtib kodus reegel, et õhtusöögilauas telefone ei kasutata. Natuke alla poole lapsevanematest ehk 49% leiab, et kindlasti peaks koos aega veetma ka väljaspool ekraane ehk korraldatakse perekondlike lauamänguõhtuid või minnakse õue loodust nautima.

Selgus, et tlefone soetatakse lastele enamasti alles esimesse klassi astudes ning nutiseadme ostu põhjuseks on peamiselt pereliikmetega suhtlemise võimalus. Uuringus osalenud lapsevanematest 82% tõi lapsele telefoni ostmise põhjusena välja kontakti hoidmise võimaluse.