Karoliine ja Raid, mis on “Take Off”?

“Take Off” on Luksemburgi versioon “Rakett69” saatest. Nimi on vahetatud, sest “Rakett69” ei tähenda seal mitte midagi. Keeleruum ja kultuuriruum on täiesti teine ja oli loogiline leida uus nimi, mis töötab multikultuurses kontekstis intrigeerivamalt. “Take Off” on geniaalne leid, sest see on endiselt kosmose teemaga seotud ja samas töötab edukalt hüüdlausena iga tegevuse alguses.

Kuidas “Take Off” Eesti versioonist erineb?

Kui peale vaatad, siis saab kohe aru, et tegemist on sama saateformaadiga - noored ägedad inimesed lahendavad kolmes meeskonnas ja individuaalselt teadmismahukaid ja praktilisi probleemülesandeid, lahendamisega paralleelselt jagatakse vaatajatele taustinfot. Esimene erinevus, mis pähe hüppab on võistkondade värvid. Eestis on nüüd juba pikalt olnud punane, roheline ja sinine meeskond. Luksemburgis on hoopis punane, kollane ja lilla meeskond. Lisaks on seal igal võistkonnal oma kujund - kolmnurk, ruut ja ring. Teine oluline erinevus on virtuaalstuudios tehtud seletused ja graafikad. Mentorid, kes avavad ülesande sisulist tausta saavad interakteeruda graafikaga ja teinekord aitab see oluliselt keerukate teemade mõistmisele kaasa.

Kuidas “Rakett69” Luksemburgi jõudis?

Luksemburgis on selline inimene nagu Joseph Rodesch, keda kohapeal tuntakse Mr Science’ina. Eestis on kõige lähem analoog Aigar Vaigu, keda kõik inimesed oskavad teadusalaste küsimustega seostada. Joseph on teaduskommunikatsiooniga tegelenud üle 10 aasta, sealhulgas teinud erinevaid teadussaateid. Ehkki ta on pikalt teadusepopulariseerimise valdkonnas toimetanud, sattus ta “Rakett69” formaati nähes vaimustusse. Sellist noori kaasavat ja samas praktilist käed-külge formaati polnud ta varem kunagi telesaates näinud.

Rahastuse leidmine ja otsus proovida uut formaati võtsid mitu aastat aega. Kui formaadi kasutamistingimuste osas jõuti Eesti Teadusagentuuri ja “Rakett69” produtsentidega kokkuleppele, jõudis pall meie meeskonna väravasse, sest järgmine samm oli saade ära sisustada.

Milline oli teie roll saate juures ja milline oli sealsete tegijate enda osa?

Nii “Rakett69” kui ka “Take Off” on väga sisumahukad saated ja peavad olema hästi läbi mõeldud, et ülesanded vaataja jaoks arusaadavad ja haaravad oleks. Hooaega planeerides saime Josephi käest nimekirja Luksemburgis oluliste teadus- ja arendusvaldkondadega. Sinna kuulusid teemad biomeditsiinist keeleteadusteni. Selle baasilt planeerisime hooaja ülesannete sisulise poole, ehitasime vajaliku valmis ja viisime kohapeal läbi. Väga palju oleme saanud ise otsustada ja suunata, samas on olnud hetki, kus laseme teadlikult neil otsuseid teha ja katsetada. Enamasti jõuame siis ka ikka sama lahenduseni, mis Eestis kasutusel on. Suhtlus Luksemburgiga on alati hästi operatiivne ja positiivne, arutlused on sisukad ja nendega on väga tore koostööd teha ja ka nemad on selgelt öelnud, et on väga rahul.

Kes on Luksemburgis saatejuhid?

Luksemburgis on saatejuht Olivier Catani, kes ongi professionaalne saatejuht ja juhib ka teisi teadussisuga saateid. Joseph Rodesch ja Lucie Zeches, kes Olivieri kõrval seisavad ei ole saatejuhid ega ka kohtunikud. Nende ülesanne on olla mentoriks osalejatele, anda sisulisi kommentaare ülesannetes toimuvast ja avada teaduslikku tausta. Saates on ka näha, täiesti teistsugust suhtlust osalejate ja mentorite vahel võrreldes meie kohtunike ja osalejate vahelise suhtlusega.

Mis on saate auhinnad?

Saate peaauhind on 10 000 €, rahaline auhind on ka teisele kohale. Lisaks sai teadusteatris publikulemmik auhinnaks teadusreisi.

Kuidas sealsed osalejad erinevad “Rakett69” osalejatest?

Oo, seda kõik alati küsivad. Olime ise ka elevil, et mis siis teistsugune on. Ettevalmistuste käigus saime aru, et näiteks reaal- ja loodusainete õppimine on teistmoodi üles ehitatud. Kui meil on füüsika, bioloogia, keemia, ajalugu, keeled kõik gümnaasiumis kohustuslikud ained, siis seal on sul võimalus valida, mida, millal ja kui süvitsi õpid. Seega õppijate teadmised on erinevad sõltuvalt huvidest ja edasistest plaanidest. Saatesse pigem ikkagi tulid need, kellel on teema vastu huvi.

Selgelt kõige olulisem erinevus kahe riigi osalejate vahel on, et luksemburglased ei ole kasvanud “Rakett69”-ga, kus sul on võimalik telekast vaadata ägedaid noori inimesi mõtlemas ja praktilisi ülesandeid lahendamas. Eestis ka enamasti ei õpita koolisüsteemis praktilisi probleemülesandeid lahendama. Aga see, et on saade “Rakett69” ja seda ümbritsev ökosüsteem, annab Eesti noortele väga selge eelise. Nad kujutavad paremini ette, kuidas läheneda pärismaailma probleemile, julgevad katsetada. Teinekord satud oma mätta otsast võib olla mõtlema, et lihtsalt 14 aastat saadet on olnud, tegelikult on hoopis 14 aastat mõttemaailma suunamist.

Kas ülesannete raskusaste on sama mis Eestis?

Üldises plaanis jah. Paljud ülesanded “Rakett69” erinevatest hooaegadest, on muudetud vastuse või lahenduskäiguga ka “Take Offi” esimeses hooajas. Ehkki selline praktiliste probleemülesannete lahendamine ei ole asi, millega Luksemburgi koolilapsed muidu kokku puutuks, on nad väga tublid ja kõik ülesanded said edukalt lahendatud. Osalejad on ise rahul ja hindavad saadud kogemust väga.

Millised on võttepäevad - mis üllatas kõige enam, mis oli teistmoodi?

Eestis filmime kaks episoodi päevas, Luksemburgis filmisime ühe, mis tähendab, et päev oni küll lühem aga võtteperiood ise kaks korda pikem. Lõunapaus on seal püha - kui on lõuna, siis tööd ei tehta, poolteist tundi järjest. Lisaks, pühapäeval ei tehta kunagi tööd, need on puhkamiseks ja perega olemiseks.

Suhtlus toimus neljas erinevas keeles (inglise, saksa, prantsuse ja luksemburgi keeled), mis oli vahel päris naljakas. Oli olukordi, kus arutasime võttemeeskonnaga järgmise päeva ülesandeid ja jõudsime mingi küsimärgini. Meie pakkusime inglise keeles lahenduse, siis produtsent, toimetaja ja Joseph arutasid alguses inglise keeles, läksid siis sujuvalt prantsuse keelde, vahele tuli paar lauset luksemburgi keelest ja lõpuks andsid meile vastuse inglise keeles. Joseph räägib 5 keelt ja ta ise ütleb, et see on Luksemburgis pigem madal number. Meie vaatasime suu lahti ja kadestasime. Positiivsest küljest on see andnud mitmele meie meeskonnaliikmele tõuke uuesti võõrkeelte õppimine ja kordamine ette võtta.

Kas “Rakett69” võib lähiaastatel veel mõnda riiki jõuda?

Positiivne näide, et formaat on edukas ka Eestist väljas, on loodud, seega loodame muidugi. Luksemburgi meeskond on õnnelik ja hetkel valmistame ette juba järgmist hooaega. Kindlasti on saate seal toimumine andnud ideid ka Eesti saatele. Luksemburgi poolt on meeskonnas väga ägedad teaduskommunikatsiooni tegijad, mis tähendab, et oleme saanud väga palju kogemusi ja ideid vahetada.

Kust saab “Take Offi” vaadata?

Lisaks kohalikule rahvusringhäälingu kanalile pannakse kõiks “Take Offi” episoodid ka Youtube-i (youtube.com/@takeoffshow_lu). Kui on huvi episoode vaadata koos meie meeskonna kommentaaridega sellele, kuidas võtetel elu oli või mis ülesandes toimub, siis taustajuttudega versioonid leiab ka teadustoimetuse Youtube-i kanalilt (youtube.com/@teadustoimetus).