„Tõepoolest, Tallinna Strateegiakeskus koostöös ASga Tallinna Arendused valmistab ette uue ehitustehnilise seisukorra ekspertiisi tellimist linnahallile,“ ütles Fortele Tallinna linnavalitsuse ruumiloome osakonna juhataja Kaidi Põldoja.

On ka paika pandud, et lähteülesande sõnastab ekspert-ehitusinsener Heiki Meos ja et sel korral tehakse igakülgset koostööd muinsuskaitseametiga.