Kooliõpilaste ja üliõpilaste õppeedukus sõltub erinevatest teguritest. Soov teadmisi omandada on oluline, kuid sageli takistavad seda õpilasest sõltumatud asjaolud. Näiteks tema perekonnanimi.

USA Michigani ülikooli teadlased leidsid, et õpilaste hindeid mõjutab muu hulgas see, millises järjekorras õpetaja õpilaste töid kontrollib. USA-s tehakse seda reeglina tähestikulises järjekorras.

Uuringu autorid uurisid enam kui 31 miljonit hinnet, mille Michigani ülikooli õppejõud oma tudengitele aastatel 2014–2022 panid. Valimisse kuulus üle 850 000 õpilastöö 140 000 õpilaselt, mida kontrollis 21 000 õppejõudu.

Uuringust selgus, et tudengid, kelle perekonnanimed algavad tähestiku nelja esimese tähega, said kõrgemaid hindeid, kuna töid hinnati pigem tähestikulises kui juhuslikus järjekorras. Erinevus osutus mitte eriti oluliseks – 100-pallisel skaalal vaid 0,3 palli. Kuid tuleb arvestada, et tähestiku viimastest tähtedega algava perekonnanimega õpilased said tööde kontrollimisel tähestikulises järjekorras samamoodi 0,3 palli võrra madalamaid hindeid. Nii on vahe juba 0,6 palli, mis ei ole otseselt seotud töö enda kvaliteediga. Teadlased märgivad, et sellest tulenev mõju võib kogu kursuse jooksul kuhjuda, mis mõjutab hiljem tudengite edasisi võimalusi.

Autorite hinnangul on selline perekonnanimepõhine „diskrimineerimine“ õppejõu väsimise tagajärg tööde kontrollimise lõpus. Et vältida selliseid moonutusi õpilaste hindamisel, soovitavad teadlased juurutada tööde kontrollimise süsteemi, kus töid ei kontrollita tähestikulises järjekorras.