Katseperiood viidi läbi sügisel 29. septembrist 8. oktoobrini üksnes valgel ajal järgmistel teelõikudel:

• Tallinna–Narva maanteel 4,4 kilomeetrisel lõigul (km 177,2–172,8) Tallinna suunal,