„Keskkonnaamet nõuab AS Olerex 2024. aasta jaanuari- ja veebruarikuu aruannete auditeerimist, et auditeerimise tulemusena välja selgitada biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetod ja selle õige kajastus aruandes,“ seisab täna keskkonnaameti kliima- ja välisõhubüroo juhataja Meelis Mägi allkirja saanud korralduses.

Tänasele korraldusele eelnes keskkonnaametilt 13. märtsil Olerexile edastatud märgukiri, milles tõdetakse, et Olerex on deklareerinud taaskord ebakorrektselt biodiislit ehk HVO-d (Hydrotreated Vegetable Oil) ning tehtud ettepanek andmeid korrigeerida. Olerex keskkonnameti korrigeerimisettepanekuga ei nõustunud.