Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kinnitusel korraldatid kokku kuus DDoS-rünnet. Neist kolm olid avaliku sektori, kaks erasektori ning üks haridusasutuse vastu. Toimunud olid osa suuremast lainest Eesti avaliku sektori ning eraettevõtete veebilehtede pihta.

RIA pressiesindaja Arno Põder ütles Fortele, et täpsemalt rünnati eile riigisektorist eesti.ee, emta.ee ja ria.ee lehti.