Fortes mullu mais avaldatud artiklis ilmnes, et looduskahju tekitati Hiiumaal Tihu järvede ja Õngu raba aladel käinud taastamistööde. Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel ja vastutusel teostas seal metsatöid Tekamer OÜ, kes oli omavoliliselt raiunud looduskaitsealal ligi kilomeetri jagu lühikesi lisatrasse.

„Tegemist on RMK jaoks läbi aegade ühe suurema eksimusega looduskaitsetöödel, mille käigus on loodusväärtused kannatada saanud. RMK-l on sügavalt kahju loodusväärtuste kahjustamise pärast,“ ütles toona RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.