Lahingust Tšassiv Jari pärast saab mõlema poole jaoks üks Ukraina sõja tõsisem eksam. Tšassiv Jari üle kontrolli kaotamine tähendaks Ukraina armeele kohutavaid tagajärgi. Kuid selle edukas kaitsmine seaks kahtluse alla Venemaa suutlikkuse Donbass vallutada. Tšassiv Jari geograafia teeb sellest hea kaitsepositsiooni, eriti võrreldes Bahmutiga, ning lubaks panna seisma Venemaa edasiliikumise Ukraina kätte jäänud Donbassi tähtsamate linnade – Konstjantõnivka, Kramatorski ja Slovjanski – suunas. Geograafilises mõttes saab see venelaste jaoks olema üks keerulisemaid ründeoperatsioone.

Ehkki geograafia pakub Ukraina kaitsjatele eelise, siis on hulk asjaolusid, mis võivad selle ära nullida: kui ukrainlased ei suuda rajada piisavalt tugevaid kaitsepositsioone ega varustada oma Tšassiv Jari kaitsvat väegruppi stabiilselt suurtükiväe laskemoona ja värske elavjõuga, siis ei pruugi looduse poolt pakutust palju kasu olla.

Jaga
Kommentaarid