„Kodakondsus pole pelgalt pass, millega reisida, vaid sellega kaasnevad oma kodakondsusjärgse riigi suhtes ka kohustused ning eelkõige lojaalsus, mis seonduvad nii hoiakutega kui ka mobilisatsioonikohustusega. Eestis elavad Venemaa kodanikud on Venemaa Föderatsiooni konstitutsiooni järgi kohustatud oma riigi, Venemaa eest seisma…,“ märgib kapo.

Venemaa on aga läbi aastate olnud Eesti peamine riiklik ohustaja küberruumis. Neil on hoolikalt välja arendatud küberründevõimekus ning ka tahe seda teiste riikide, sh Eesti vastu kasutada.