„Löökaugu tekitatud kahju hüvitamine on lihtsam, kui sõidukil on olemas kindlustus. Siin tuleb aga teada, et üldjuhul on sõidukitel kahte liiki kindlustust- liikluskindlustus ja kaskokindlustus. Löökaukude puhul tuleb autojuhile appi kaskokindlustus, tavaline liikluskindlustus siin ei aita. Liikluskindlustus hüvitab sõidukijuhi poolt tekitatud kahjud kolmandale isikule, löökaukude puhul on aga kahju tekitajaks löökauk ise,“ kommenteeris Urmas Kivirüüt.

Ta märkis, et löökaugu tekitatud kahju eest vastutab teeomanik, kes peab tagama, et tee oleks ohutu liiklemiseks.