On öeldud, et AI muudab kõike. Samas õiguse vaatest võib tunduda, et AI tahab muuta liigagi paljut ning vajab juriidilist kammitsemist. Nimelt kiitis märtsis Euroopa Parlament heaks tehisintellekti määruse. See otsekohalduv õigusakt defineerib tehisintellekti (AI), liigitab AI süsteemid riski alusel, keelab rängalt põhiõigusi riivavad AI süsteemid ning seab mitmeid kohustusi ja reegleid kõrge riskiga ning limiteeritud riskiga AI süsteemide loojatele ja edasimüüjatele.

Ka lihtne lineaarne regressioon võib olla tehisintellekt

Tehisintellekti määruse järgi ei ole igasugune arvutiprogramm tehisintellekt. Saades andmesisendi, tehisintellekt ennustab, otsustab, soovitab või loob sisu nagu näiteks video, teksti või pildi. Tarkuse annab tehisintellektile masinõppe mudel, loogika- või teadmussüsteem. Pole olemas kinnist nimekirja tehisintellekti süsteemidest ning täpsemad juhised tehisintellekti süsteemi definitsiooni mõtestamise kohta on Euroopa Liidu mõttekodades alles loomisel.

Samas võib tehisintellekti määruses oleva definitsiooni põhjal öelda, et näiteks põllumehel planeerimisel abiks olev lineaarse regressiooni mudel, mis ennustab ilmaandmete põhjal teraviljasaagikust, on tehisintellekti süsteem. Tehisintellekti süsteem ei ole aga näiteks klientide andmeid reeglite põhjal agregeeriv ja visualiseeriv programm.

Enamik tehisintellekti süsteemidest on madala riskiga

Määrus ei kohaldu eraisikutele isiklikuks ja mitteprofessionaalseks tarbeks AI süsteemi kasutamisele. Samas peavad avalikud asutused ja ettevõtted olema tähelepanelikud, kas neile uued reeglid kohalduvad.