Nagu teada, siis ühisteste tehti eksamite infosüsteemis ehk EISis. EISi haldab Haridus- ja Teadusministeerium HTM). Süsteemi kasutab Haridus- ja Noorteamet eksamite ja tasemetööde korraldamiseks ning avalikku vaadet saavad kasutada koolid ning õpetajad testide läbiviimiseks.

HTMi riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal selgitas Fortele, et tasemetööd ja riigieksamid on korraldatud Haridus- ja Noorteameti (Harno) poolt EISi sisemises vaates, kus toimub eelnev detailne ning mahukas testide kontroll ja häälestus, mis tagab teenuse tõrgeteta toimimise. Ühiskatsed korraldasid koolid aga avalikus vaates.