Valge Maja teadus- ja tehnoloogiapoliitika büroo (OSTP) juht andis Reutersi nähtud memo kohaselt kosmoseagentuurile korralduse töötada koos USA valitsuse teiste osadega välja plaan 2026. aasta lõpuks, et määrata kindlaks nn koordineeritud Kuu aeg (LTC).

Erinev gravitatsioonijõud ja potentsiaalselt muud tegurid Kuu ja teiste taevakehade puhul muudavad aja kulgemist võrreldes sellega, kuidas seda tajutakse Maal. Muuhulgas annaks LTC aja mõõtmise võrdlusmäära Kuu kosmosesõidukite ja satelliitide jaoks, mis vajavad oma missioonide jaoks äärmist täpsust.

„Sama kell, mis meil on Maal, liiguks Kuu peal teistsuguse kiirusega,“ ütles NASA kosmoseside- ja navigatsioonijuht Kevin Coggins intervjuus.

OSTP juhi Arati Prabhakari märkuse järgi näiks Kuu peal viibiva inimese jaoks, et Maa kell kaotab keskmiselt 58,7 mikrosekundit Maa päeva kohta. Sellega kaasneksid ühtlasi muud perioodilised kõikumised, mis veelgi enam Kuu aega Maa ajast eraldaksid.

Oma programmi Artemis raames kavatseb NASA lähiaastatel saata astronautide missioone Kuule ja luua teadusliku Kuu baasi, mis võiks aidata luua eeldused tulevaste Marsile suunduvate missioonide jaoks. Püüdlustes osalevad kümned ettevõtted, kosmoseaparaadid ja riigid.

NASA plaanib oma astronautide Kuule maandumist 2026. aasta septembrisse, mis on ühtlasi esimene pärast Apollo programmi lõppu 1970. aastatel.

Üks OSTP ametnik ütles, et ilma ühtse Kuu ajastandardita oleks keeruline tagada, et kosmosesõidukite vaheline andmeedastus oleks turvaline ja et side Maa, Kuu satelliitide, baaside ja astronautide vahel oleks sünkroonitud.

Erinevused ajas võivad põhjustada ka vigu Kuu kaardistamisel ja asukoha määramisel Kuu peal või selle ümber tiirlemises, ütles ametnik.

„Kujutage ette, kui kogu maailm ei sünkroniseeriks oma kellasid sama ajaga - kui häiriv see olla võiks ja kui keeruliseks igapäevased toimetused muutuksid,“ ütles ametnik.

Maal põhineb enamik kellasid ja ajavööndeid koordineeritud maailmaajal ehk UTC-l. See rahvusvaheliselt tunnustatud standard tugineb maailma eri kohtades asuvate aatomikellade ulatuslikule ülemaailmsele võrgustikule. Need mõõdavad aatomite oleku muutusi ja genereerivad keskmist, mis lõppkokkuvõttes moodustab täpse aja.

OSTP ametniku sõnul võib aatomikellade paigaldamine Kuu pinnale vajalikuks osutuda.

Märgukirjas öeldi, et koordineeritud Kuu aja rakendamiseks on vaja rahvusvahelisi kokkuleppeid „olemasolevate standardiorganisatsioonide“ kaudu ja 36 riigi vahel, kes on allkirjastanud kokkuleppe nimega Artemis Accords, mis hõlmab riikide tegutsemist kosmoses ja Kuul.

Hiina ja Venemaa, kes on USA kaks peamist konkurenti kosmoses, ei ole seni lepingule alla kirjutanud.