Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose ütles, et Keskkonnaagentuuri andmetel pesitses 2023. aastal Eestis ligikaudu 41 000 kormoranide haudepaari - seda on peaaegu kolm korda rohkem, kui eelmise kaitse ja ohjamiskava koostamise ajal, mis kinnitati 2008. aastal.

Uue tegevuskava peamised eesmärgid on kormoranide praeguse asurkonna kasvu pidurdumine ja arvukuse langus, samuti kormoranide mõju vähendamine kalavarudele.