Poolte riikide sündimus on juba praegu liiga madal, et säilitada oma rahvaarvu, teatas sadu teadlasi ühendav rahvusvaheline töörühm ajakirjas The Lancet.

Kasutades tohutut hulka ülemaailmseid andmeid sündide, surmajuhtumite ja sündimust mõjutavate tegurite kohta, püüdsid teadlased prognoosida maailma rahvastiku tulevikku.

USAs asuva Institute For Health Metrics and Evaluation (IHME) uuringu kohaselt kahaneb 2050. aastaks kolmveerandi kõigi riikide rahvastik.

Sajandi lõpuks kehtib see 97 protsendi - ehk 198 riigi ja territooriumi 204-st - kohta, prognoosisid teadlased.

Ainult Samoa, Somaalia, Tonga, Niger, Tšaadi ja Tadžikistani sündimus ületab uuringu hinnangul 2100. aastal eeldatavasti asendustasemet (2,1 sündi naise kohta).

Selle sajandi jooksul jätkab sündimus arengumaades, eriti Sahara-taguses Aafrikas, kasvamist, samal ajal kui see langeb jõukamates, vananevates riikides.

„Me seisame 21. sajandi jooksul silmitsi vapustavate sotsiaalsete muutustega,“ ütles uuringu vanemautor Stein Emil Vollset IHMEst oma avalduses.

„Need tulevased suundumused sündimuse ja elussündide osas kujundavad täielikult ümber maailma majanduse ja rahvusvahelise jõudude tasakaalu ning nõuavad ühiskondade ümberkorraldamist,“ ütles IHME teadlane Natalia Bhattacharjee.

„Kui peaaegu iga riigi elanikkond väheneb, muutub majanduskasvu säilitamiseks vajalikuks tuginemine avatud sisserändele,“ rääkis Bhattacharjee.

Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdid kutsusid siiski ettevaatlikkusele prognooside osas.

Nad juhtisid tähelepanu mudelite mitmetele piirangutele, eelkõige paljude arengumaade andmete puudumisele.

WHO eksperdid ütlesid ühtlasi, et väiksema rahvaarvuga võib kaasneda kasu, näiteks keskkonna ja toiduga kindlustatuse seisukohast. Kuid tööjõupakkumise, sotsiaalkindlustuse ja „natsionalistliku geopoliitika“ jaoks on ka puudusi.

Hispaania riikliku teadusnõukogu teadlane Teresa Castro Martin märkis, et IMHE uuringu kohaselt langeb sündimus maailmas alla asendusnäitaja taseme umbes 2030. aastal, samas kui ÜRO prognoosib, et see juhtub umbes 2050. aastal.