Triin, miks Teist sai just matemaatikaõpetaja?
Olen õpetajaks tahtnud saada juba esimesest klassist alates. Ei mäleta, et oleksin lapsepõlves muust erialast unistanud. Matemaatikaõpetajaks just seetõttu, et mulle on see aine kogu aeg meeldinud.

Miks olete töökohaks valinud just Lihula Gümnaasiumi?
Lihula Gümnaasium on väike armas kool minu kodukandis. Olen õnnelik, et saan siin töötada. Mul on suurepärased kolleegid ning toredad õpilased.

Mis Teid matemaatika juures enim võlub?
Loogilisus. Igat ülesannet lahendades tuleb kasutada eelnevalt õpitud teadmisi ning loogiliselt põhjendades jõuda uue tulemuseni. Eriti huvitavad on väljakutset pakkuvad ülesanded, kus lahendus ei ole kohe näha.

Milline õpetaja Te olete?
Ma soovin, et kõik õpilased end tunnis hästi tunneksid ja üritan selleks luua kõigile meeldivat keskkonda. Arvan, et minu õpilased ei karda tulla matemaatikatundi. Proovin tänapäevaste õpetamismeetoditega kaasas käia, mis nõuab küll aega, sest õpilased ei ole harjunud. Tahan, et minu õpilastest saavad ennastjuhtivad õppijad.

Kas Teil oli koolis mõni õpetaja, kes oli eeskujuks?
Neid oli mitmeid. Kohe meenuvad kaks: minu teise klassi klassijuhataja, kes oli range ja nõudis meilt palju, aga samas oli näha, et ta hoolis meist samuti väga palju. Ja minu gümnaasiumiaegne matemaatikaõpetaja, kes tegeles väga palju tugevamate õpilastega, andis lisaülesandeid ja tegeles meiega ka pärast tunde. Tegelikult olen igalt õpetajalt midagi kaasa võtnud.

Milliseid meetodeid kasutate, et õpilasi matemaatikast huvituma panna?
Üritan leida selliseid ülesandeid, mis on konkreetselt eluga seotud. Iga teema juures ei ole see alati võimalik, kuid nii palju kui saan, seda teen. Samuti tuleb leida ülesandeid, mis õpilastele piisavat väljakutset pakuvad. Õpilasele, kes on matemaatikas võimekam, tuleb anda ülesandeid, kus ta peab vaeva nägema. Lihtsad ülesanded vähendavad motivatsiooni ja lõpuks ei viitsi ta enam pingutada.

Kuidas tegeleda õpilastega, kes kohe üldse ei taha või oska aru saada?
Kutsuda õpilasi konsultatsioonitundidesse. Selgitada teemat erinevate meetoditega. Kõige olulisem on see, et anda õpilastele nende võimetele vastavaid ülesandeid, et igaüks saaks tunda eduelamust. Suunata õpilasi ise lahendusi otsima ning õpetada õpilasi õppima.

Kellele tuleb rohkem aega pühendada - kas järeleaitamist vajavatele õpilastele või nendele, kel lahtine pea ja vaja lisaülesandeid anda?
Mõlematele. Kõigil peab olema võrdne võimalus õppida just temale vastaval tasemel. Kahjuks on nii, et tuge vajavad rohkem järeleaitamist vajavad õpilased ning need, kes on lahtisema peaga, peavad rohkem iseseisvalt õppima.

Kui lihtne või keeruline on olla praegu õpetaja?
Kui sa naudid, seda mida teed ning võtad igat väljakutset kui võimalust sellest olukorrast midagi uut õppida, siis on õpetaja olla lihtne.

Mis Teid selle töö juures enim köidab?
Iga päev on erinev. Õpetajatöös ei ole ühtegi ühesugust päeva. Iga päev toob uusi rõõme, vahel ka muresid. Mõnel päeval õnnestub kõik, sealsamas on olukordi, kus kõik läheb halvasti. 

 Mis on kõige keerulisem?
Panna õpilased rohkem iseendasse uskuma. Kui piisavalt pingutada ja vaeva näha, saab igaüks matemaatika (ükskõik millise õppeaine) õppimisega hakkama. Kahjuks on nii, et õpilased tulevad kodudest juba mõttega, et tema vanaisa ei osanud matemaatikat, kuidas tema siis peaks oskama.

Kas elasite kaasa Kai "Rakett69" lennule?
Ikka. Kai näitas seda, et ei pea õppima  mõnes suure linna koolis, vaid ka maagümnaasiumis õppides on võimalik nii kaugele jõuda.

Milliseid soovitusi talle võistlusele kaasa andsite?
Soovitusi ma talle kaasa ei andnud, sest ma ei teadnud enne, et ta osaleb saates, kui televiisoris saatest reklaami nägin.

Kui oluline on õpilasi võistlema panna (nt olümpiaadidel)?
Minu jaoks on see väga oluline. Sellistel võistlustel tuleb lahendada hoopis teistsuguse sisuga ülesandeid, õpilased saavad end proovile panna ning olla n-ö väikesed teadlased, sest just seda need ülesanded nõuavad - teadusega tegelemist. Sa ei pea seal teadma, kui palju on 2+2, vaid tuleb tõestada, miks mingi väide kehtib.

Kas oskate soovitada mõnd head raamatut või veebilehte, mis matemaatikat põneval moel tutvustab?

Kohe meenuvad järgmised veebilehed:

Jo Boaler’i veebileht https://www.youcubed.org/

Robert Kaplinsky veebileht https://robertkaplinsky.com/ 

Teadusvõistlus "Rakett69" jätkub juba sel laupäeval kell 19.30 Eesti Televisioonis.