Euroopa Parlament võttis vastu maailma esimese tehisintellektiseaduse, mis peaks reguleerima seda tüüpi tehnoloogiate kasutamist. Euroopa Parlamendi pressiteenistuse teatel jagab seadus riski astmetesse ja keelab mõned tehisintellekti kasutamisviisid.

Eelkõige keelab seadus andmekogude loomiseks kasutada Internetist pärit näokujutisi ja videovalve kaadreid. Samuti keelab see ettevõtetes ja koolides reaalajas töötavad näotuvastussüsteemid ja emotsioonide tuvastamise süsteemid, aga ka erinevad „sotsiaalsete reitingute“ süsteemid ja süsteemid, mis aitaksid inimestega manipuleerida või kasutada ära nende haavatavust.

Õiguskaitseorganitel on keelatud kasutada biomeetrilisi tuvastussüsteeme, välja arvatud teatud kindlates olukordades – näiteks kadunud isikute otsimiseks, terrorivastases võitluses jne.

Lubatud tehisintellekti-süsteemidel on selged kasutusreeglid, mis reglementeerivad nende tehnoloogiate kasutamise läbipaistvust ja inimkontrolli.

On ka teisi spetsiifilisi reegleid. Näiteks tehisintellektiga loodud pildid tuleb vastavalt märgistada.

Vastuvõetud seaduse juriidiline keel läbib veel keelelise kontrolli ning peab saama heakskiidu Euroopa Nõukogult. Osad normid jõustuvad kuus kuud pärast seaduse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja seadus hakkab täielikult kehtima kahe aasta pärast.