„Hämmastav, et kuigi kogu protsessis on osalenud palju inimesi ja ametkondi, on juhtunut suudetud nii pikalt avalikkuse eest varjata. On oluline, et kui inimesed tekitavad teadlikult keskkonnakahju, siis nad selle ka omast taskust kinni maksavad, sest tegemist on kas kuritegeliku hooletusega või korruptsiooniga. Lisaks kogu tekitatud kahju suuruse kaardistamisele soovimegi, et see välja selgitataks. Otsene rahaline kulu riigile on ka uue hüvituskava koostamine ja täiendavate kaitsealade moodustamise protsess ise,“ seisab MTÜ Päästame Eesti Metsad avalikus pöördumises.

Ühendus käis sel reedel Pärnumaal ka sündmuskohti uurimas. Tegemist on aladega, mis olid määratud uuteks metsise püsielupaikadeks kompenseerimaks alasid, mis jäävad Rail Baltica raudteetrassi alla.