Plastikud on pea igal pool - toidupakendites, rehvides, riietes ja veetorudes. Ja nad eraldavad mikroskoopilisi osakesi, mis satuvad keskkonda ja mida inimesed võivad alla neelata või sisse hingata.

Teadlased on muretsenud mikroplastide mõju pärast tervisele juba umbes 20 aastat, kuid nende mõjude täpne hindamine on osutunud keeruliseks.

Nüüd on saabunud esimesed andmed, mis näitavad seost nende mikroplastikute ja inimese tervise vahel. Üle 200 lõikust läbiva inimesega uuringus leiti, et pea 60% neist oli mikroplastikuid või isegi väiksemaid osakesi, nanoplastikuid peamises arteris.

Keemilised analüüsid näitasid, et suurem osa osakestest koosnes kas polüetüleenist, mis on maailmas enim kasutatav plast, mida leidub sageli toidupakendites, ostukottides ja meditsiinilistes torudes, või polüvinüülkloriidist, mida tuntakse sagedamini PVC või vinüülina.

Nendel, kelle arteritest mikroplastikuid leiti, oli suurem infarkti, insuldi ja surmarisk umbes 34 kuu jooksul pärast lõikust, kui nendel, kelle arterid olid plastikuvabad.

„See on murranguline uuring,“ ütleb Wayne State ülikooli arst ja teadlane Robert Brook, kes uurib keskkonnamõjusid südame-veresoonkonna tervisele, kuid ei osalenud uuringus. „See on lähtealuseks edasistele uuringutele kogu maailmas, et kinnitada, laiendada ja süveneda mikro- ja nanoplastide põhjustatud ohu ulatusse.“

Brook on uudishimulik, et 40% osalejatest ei leidnud mikroplastide olemasolu oma naastudes, eriti arvestades, et plastide täielik vältimine on peaaegu võimatu.

Siiski hoiatavad teadlased, et arvesse tuleb võtta teisi tegureid, näiteks sotsiaal-majanduslikku seisundit, mis võib mikroplastikute asemel halba tervist põhjustada.

Uurimus tuleb ajal, mil diplomaadid püüavad sõlmida ülemaailmset lepingut plastreostuse kõrvaldamiseks. Aastal 2022 hääletas 175 riiki õiguslikult siduva rahvusvahelise lepingu sõlmimise poolt, mille eesmärk on lõpetada see 2024. aasta lõpuks.

Teadlased on võidelnud selle eest, et protsessi panustataks rohkem, märkides, et edusammud lepingu osas on olnud liiga aeglased. Viimane uuring süüdata tõenäoliselt lõkke all läbirääkijatele, kui nad aprillis Ottawas kogunevad, ütleb Landrigan, kes oli kaasautoriks aruandele2 , milles soovitati ülemaailmset plastitootmise piiramist.