Forte kirjutas täna, et keskkonnaameti metsaosakond kooskõlastas veel ka selle aasta jaanuaris Pärnumaal RMK raieid aladel, mille ta oli ise määranud metsise uuteks püsielupaikadeks (PEP) ja nende turbealadeks Pärnumaal. Artiklist selgus ka, et nii RMK kui keskkonnaamet esindajad olid osalenud tööprotsessis, kus neid alasid oli kokku lepitud. Sellele vaatamata teostas RMK veel käesoleva aasta jaanuaris neil aladel raieid ligi 200 hektari ulatuses.

Nüüd selgub, et kõik osapooled said alades lausa kirjalikult ja ametlikult juba teada detsembris 2023. Vastab regionaal- ja põllumajandusministeeriumi Rail Baltica projektijuht Eleri Kautlenbach.

Millal ja kelle käest te saite teada, et RMK on keskkonnaameti raielubade alusel neil PEP-aladel ja turbealadel jätkuvalt raieid teostanud veel ka jaanuaris?

Meid teavitas 28.01.2024 Indrek Tammekänd e-kirjaga, et metsaregistris on näha metsateatised, mis kattuvad Rail Balticu hüvitusmeetmete kavaga ette nähtud osade püsielupaikadega. Indrek Tammekänd kuulub hüvitusmeetmete kava koostavasse meeskonda, olles metsise ekspert.