Seadused iseenesest ei keela maksustada varamaksuga ka sellist vara, mida inimene maksu kehtestamise ajal juba omab. Põhimõtteliselt on see riigi maksupoliitiline valik, millise vara omajatelt oodata „õiglast panust“ ühiskonda. Olgu selleks siis maa, mootorsõiduki või raskeveoki omamine.

Maks on oma loomult omandiõigust riivav kohustus riigi ees. Maksu kehtestamisel tuleb arvestada erinevaid põhiseadusest tulenevaid piiranguid. Näiteks nõuab õiguskindluse põhimõte, et maksukoormust suurendaval seadusel ei tohiks olla tagasiulatuvat mõju.