23. oktoober 2023 oli kuupäev, mil regionaal- ja põllumajandusministeerium teavitas avalikkust heast uudisest: eksperdid valisid Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa lõigus välja vähimate keskkonnamõjudega trassi.

Kaasatud olid nii RMK, keskkonnaameti metsaosakond, kliimaministeerium, Rail Baltic kui ka paljud ministeeriumid ja teised asutused. Eriti oluliseks peeti, et uus trass mõjutaks võimalikult vähe üle-euroopalisse looduskaitsealade võrgustikku kuuluvaid Natura alasid. Selge oli, et mistahes raudteetrass häirib metsiseid, nii et trassi planeerimisega samal ajal lepiti juba põhimõtteliselt kokku, mis piirkondadesse luuakse metsistele uusi või kus taastatakse vanu püsielupaikasid.