Kaalutakse mitut meedet, kõige karmim neist oleks teekasutustasu kehtestamise kõigile välismaa numbrimärgiga sõiduautodele, mis Eestisse sisenevad. Kui vaadata autode välismaale registreerimist reguleerivat liiklusseadust, siis jätab see ukse tõepoolest üsna lahti.

Väga karm on seadus juhul, kui auto või selle haagis kuulub Eestis alaliselt elavale, Eestis elamisloa saanud füüsilisele või Eestis registreeritud juriidilisele isikule. Transpordiameti liiklusteenistuse sõidukite registriosakonna juhataja Märten Surva sõnul tuleb liikluses kasutatav mootorsõiduk sellisel juhul registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist.