Naispsühhopaate on tegelikult oluliselt rohkem, kui varem arvati. Vea põhjuseks olid valed uurimismeetodid ja teadlaste endi teatav kallutatus antud küsimuses, kirjutab The Guardian.

Briti Ruskini ülikooli teadlane Clive Boddy rääkis väljaandele, et stereotüüpne kuvand psühhopaatidest kui vägivaldsetest, antisotsiaalse käitumisega kurjategijatest, eelkõige meestest, on domineerinud pikka aega. Nüüd asendub see stereotüüp järk-järgult keerukama arusaamaga. Psühhopaadid on inimesed, kellel puudub empaatia ja süütunne, neile on omane antisotsiaalne käitumine, nad valetavad sageli ning on halastamatud, nartsissistlikud ja manipuleerivad. Vanad stereotüübid aga takistasid teadlastel välja arvestamast psühhopaatide osakaalu kohta naiste seas. „Naispsühhopaatide käitumine on peenem ja vähem ilmne kui meespsühhopaatide käitumine, mistõttu neid ei tuvastata nii palju,“ lausus Boddy.

Tema sõnul koguneb järk-järgult teaduslikke tõendeid, mis viitavad sellele, et naispsühhopaadid kalduvad pigem verbaalsele kui füüsilisele vägivallale. Selline vägivald on oma olemuselt suhteline ja emotsionaalne ning võib hõlmata näiteks kuulujuttude ja valede levitamist isikliku kasu saamiseks.

Nagu selgitas Boddy, oli naiste psühhopaatia tuvastamise üheks probleemiks see, et varem olid teadlased suuresti tuginenud võtetele, mis olid algselt suunatud meestele. Need tehnikad põhinesid vanglas viibivate meeskurjategijate psühholoogia uurimisel. Alles nüüd on teadlased aru saanud, et nendel andmetel põhinevad meetodid naiste hulgas psühhopaatia tuvastamisel ei toimi. Lisaks märgib Boddy, et teadlased on naiste puhul antud psüühikahäire vastu üldiselt vähem huvi tundnud ning võib-olla lihtsalt ei taha naisi psühhopaatideks nimetada.

Mõnede hinnangute kohaselt on meeste seas 10 korda rohkem psühhopaate kui naiste seas. Kuid Boddy oletab, et arvud on tegelikult meeste ja naiste seas umbes samad, kuid selle kinnitamiseks oleks vaja põhjalikke teaduslikke uuringuid juhuslikult valitud inimeste, mitte ainult süüdimõistetud kurjategijate kohta. Boddy hinnangul võivad umbes 1% meestest olla psühhopaadid, kuid veel 23% meestel on teatud psühholoogilised omadused, mis muudavad nad „ühiskonna jaoks probleemseteks“. Boddy enda uuringud, mis põhinevad kontoritöötajate küsitlustel, näitasid, et sellised iseloomujooned ei ole naiste seas haruldased: kuni 13% neist võivad olla potentsiaalselt probleemsed.