Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, aga selle kõrval on saada ka näiteks 250 hektarit puisniite ja -karjamaid. Suurim rendile pakutav maatükk on 166 hektarit ning asub Lääne maakonnas Osmussaarel. Väikseim maatükk on aga 0,22 hektari suurune laid Saare maakonnas Võilaiu hoiualal.

Parimaks pakkumuseks tunnistatakse kõrgeima hinnaga pakkumine. Kuna poollooduslike koosluste hooldamine ei ole tavapärane majandustegevus, siis maade kasutusse andmisel turuhinnast lähtuvat rendi alghinda ei määrata.