Veidi faktidest. Loodava raudtee kogupikkus Balti riikides on 870 kilomeetrit, millest Eesti osa 213 km. Raudtee rajatakse rööpmelaiusega 1435 mm, mis tähendab, et teistel Eesti liinidel sõitvad rongid sellel sõita ei saa. Rail Baltical lubatud kiirus on reisirongidele kuni 249 km/h, seega ei ole standardi kohaselt tegemist kiirraudteega, mille puhul loetakse miinimumkiiruseks 250 km/h. Sellel sõitvate rongidega ei saa kahjuks hakata otse sõitma Baltimaade suurimasse Riia lennujaama, Elleks tuleb ümberistumine teha kusagil linna lähistel.

Suurprojekti kohta käivate faktide rida on muidugi hirmpikk, ent millest pole seni väga palju ja mitte eriti täpselt räägitud, on see, kui palju hakkab kuluma killustikku selle trassi alla ja kust see maavara tulema hakkab.